Prírodné krásy

 

Vápencové pohorie Stožky
Kráľová hoľa

Dobročský prales, Čierny Balog
Chopok
Kosodrevina
Štefánikova chata, Ďumbier


JASKYNE :

Dobšinská ľadová jaskyňa, Dobšiná
Bystrianska jaskyňa, Bystrá
Jaskyňa mŕtvych netopierov, Trangoška
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Demänovská jaskyňa slobody, Liptovský Mikuláš
Demänovská ľadová jaskyňa, Liptovský Mikuláš